National workshop: NEW OPPORTUNITIES FOR VEGETABLE AND HERB GROWING THROUGH HERITAGE

We would like to cordially invite you to a national workshop and discussion on the
MEDS GARDEN project framework

NEW OPPORTUNITIES FOR VEGETABLE AND HERB GROWING THROUGH HERITAGE

To be held on Monday, 12 February 2018 at 10:00 a.m.
Škocjanski zatok Nature Reserve, Sermin 50, 6000 Koper, Slovenia

PROGRAMME

10.00 Welcome speech by the moderator of the discussion – Igor Škerbot, KGZS Zavod Celje
10.05 – 10.30 Presentation on the MEDS GARDEN Project and new opportunities to ensure added value at farms using the example of the Purissima Garden, Denis Topolnik Live green, Patricija Pirnat KZ Agraria
10.35 – 10.55 Presentation of an example of best practice in integrating heritage at a farm – Zeliščni raj slovenske Istre, Posedi Urban
10.55 – 11.30 Workshop: How to identify farms to facilitate their involvement in tourism?
Denis Topolnik Live green, Tanja Verhovnik Verus d.o.o.
11.30 – 12.00 Conclusion of the discussion, and sauerkraut- and sour-turnip tasting, Igor Škerbot, KGZS Zavod CE

Admission to the discussion is free of charge. However, registration is required, as space is limited. Please send your registration application to info@live-green.si.

We look forward to welcoming you!

Invitation 12-2-2018 EN

 


 

Vljudno vabljeni na nacionalno delavnico in posvet v okviru projekta MEDS GARDEN

NOVE PRILOŽNOSTI ZA ZELENJADARSTVO IN ZELIŠČARSTVO SKOZI DEDIŠČINO

v ponedeljek, 12. februarja 2018 ob 10.00 uri
Naravni rezervat Škocjanski zatok, Sermin 50, 6000 Koper

PROGRAM

10.00 Pozdrav moderatorja posveta – Igor Škerbot, KGZS Zavod Celje
10.05 – 10.35 Predstavitev projekta MEDS Garden in nove priložnosti za dvig dodane vrednosti na kmetiji – primer vrt Purissima, Denis Topolnik Live green, Patricija Pirnat KZ Agraria
10.35 – 10.55 Primer dobre prakse vključevanja dediščine na kmetiji – Zeliščni raj slovenske Istre, Posedi Urban
10.55 – 11.30 Delavnica: Kako identificirati kmetije, da se lahko vključijo v turizem? Denis Topolnik Live green
11.30 – 12.00 Zaključek posveta s podelitvijo priznanj nagrajenega kislega zelja in repe z ocenjevanja 2017 ter pokušina kislega zelja in repe, Igor Škerbot, KGZS Zavod CE

Posvet je brezplačen, se je pa potrebno prijaviti za zagotovitev prostih mest. Prijave na posvet pošljite na info@live-green.si.

Vljudno vabljeni!

Vabilo 12-2-2018 SI