Projektni dogodek – MEDS GARDEN: otvoritev vrta “Orto del Brenta”

 

 

SI
Projektni dogodek – MEDS GARDEN: otvoritev vrta “Orto del Brenta”
23.6.2018

Izobraževalni vrt “Orto del Brenta” socialne zadruge Giuseppe Olivotti se je odprl v soboto, 23. junija ob 12.30 v kraju Mira (Benetke – Via Nazionale 57).

Realizacija vrta je del projekta “MEDS GARDEN: avtohtoni mediteranski vrt in kulinarika za ohranjanje tipične regionalne identitete”, ki ga financira program INTERREG VA Italia-Slovenija 2014-2020 z namenom varovanja in krepitve naravne in kulturne dediščine.

Vrt, ki se nahaja v prostorih socialne zadruge Giuseppe Olivotti, vzdolž Riviere del Brenta, je bil zasnovan in zgrajen z namenom, da bi ponudil izkustvene tečaje, ki upoštevajo ne le številna divja zelišča in avtohtone sorte, ampak tudi uporabo le teh v beneški kulinarični tradiciji.

Ima strukturo, ki spominja na hortus conclusus srednjeveških samostanov za pridelavo hrane in zdravilnih rastlin in je razdeljena za 4 različna območja: zelenjavni vrt z avtohtono domačo zelenjavo, divji zelenjavni vrt, sadni vrt s sadnim drevjem in zeliščni vrt ob laguni z rekreacijskim, socialnim in učnim prostorom za skupna druženja. L’Orto del Brenta ne bo samo zeleno območje, ampak izobraževalni prostor, odprt za študente, lokalne skupnosti, ljubitelje kulture, narave in kulinarične tradicije, popotnike in turiste, kot tudi mesto srečanja z gosti iz terapevtske skupnosti in domov za migrante.

 

IT
Evento di progetto – MEDS GARDEN: Inaugurazione Giardino “Orto del Brenta”
23.6.2018

È stata inaugurata sabato 23 luglio alle 12.30 a Mira (VE), in Via Nazionale 57, il giardino didattico “Orto del Brenta” della Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti.

La realizzazione del giardino è parte del progetto “MEDS GARDEN: Giardino Mediterraneo autoctono e arte culinaria per la conservazione dell’identità tipica regionale” finanziato dal programma INTERREG VA Italia-Slovenia 2014-2020 con l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale.

Il giardino didattico, situato negli spazi della Cooperativa Sociale Giuseppe Olivotti, lungo la Riviera del Brenta, è stato progettato e realizzato con l’intento di offrire dei percorsi esperienziali che tengano conto, non solo della molteplicità delle erbe selvatiche e delle varietà autoctone ma anche degli usi delle stesse nella tradizione culinaria veneta.

Ha una struttura che richiama quella dell’hortus conclusus dei monasteri medievali per la coltivazione di piante alimentari e medicinali ed è caratterizzato da 4 aree distinte: un’area con ortaggi e verdure autoctone, un campo di erbe selvatiche campestri e lagunari, un’area con alberi da frutto ed erbe alimentari spontanee ed infine uno spazio ludico, sociale e d’apprendimento.

 

EN
Project event – MEDS GARDEN: Opening ceremony “Orto del Brenta” garden
23.6.2018

The educational garden “Orto del Brenta” of the Giuseppe Olivotti Cooperativa Sociale was opened on Saturday 23 June at 12.30 in Mira (VE), Via Nazionale 57.

The realization of the garden is part of the project “MEDS GARDEN: Indigenous Mediterranean garden and culinary arts for the preservation of the typical regional identity” financed by the INTERREG VA Italia-Slovenia 2014-2020 program with the aim of protecting and enhancing the natural and cultural heritage.

The didactic garden, in the place of the Giuseppe Olivotti Social Cooperative, along the Brenta Riviera, has been planned and realized with the intent of paths of experiential routes that take into account not only the multiplicity of wild herbs and indigenous varieties but also the uses of the Venetian culinary tradition.

It has a structure similar to the ortus conclusus of medieval monasteries for the cultivation of plants and food and plant products from 4 distinct areas: native vegetables, a field of rural and lagoon herbs, fruit trees and spontaneous herbs and a recreational, social and learning space. L’Orto del Brenta is not only a green area but an educational place opened to students, local communities, lovers of culture, nature and culinary traditions, travellers and tourists, moreover a place to meet the hosts of the Therapeutic Community and Migrant shelter.