Mediterranean garden

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za izdelavo aplikacije za mobilne telefone in spletno stran

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izdelavo aplikacije za mobilne telefone in spletno stran

 

1. Naročnik povabila:
LIVE GREEN, z.o.o., Spodnje Škofije 11e, 6281 Škofije, na osnovi spodaj navedenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo sledeče storitve:

 

2. Predmet povabila:

Izvedba aktivnosti v okviru projektu MEDS GARDEN, ki je sofinanciran s strani Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020:
• Izdelava aplikacije za mobilne telefone in spletna stran

 

3. Produkti:

Kot rezultat aktivnosti se šteje s strani naročnika potrjeni naslednji produkt:
– Načrtovanje arhitekture spletne strani
– Vzpostavitev sistema za urejevanje vsebin (sistem CMS)
– Razvoj-programiranje spletne strani kompatibilne z izbranim sistemom CMS
– Kreiranje uporabniških računov za dostop do sistema CMS
– Izobraževanje na temo upravljanja vsebin (na lokaciji naročnika ali preko spletnega konferenčnega sistema)
– Vnos začetnih vsebin v sistem CMS
– Osnovna optimizacija (SEO) spletne strani za iskalnike (npr. imena povezav, označevanje slik, naslovi, hitrostna optimizacija – predpomnenje strani)
– Testiranje spletne strani na različnih napravah (namizni računalnik, tablični računalnik, mobilni telefon)
– Integracija in testiranje analitike obiskanosti (Google Analytics)
– Prenos spletne strani na produkcijski strežnik in aktivacija
– Načrtovanje arhitekture mobilne aplikacije
– Razvoj-programiranje mobilne aplikacije (Android)
– Razvoj in testiranje komunikacijskega kanala (API vmesnik) za izmenjavo podatkov med mobilno aplikacijo in sistemom CMS
– Integracija API vmesnika v mobilno aplikacijo
– Objava mobilne aplikacije v zbirki Google Play

Spletna strani omogoča naslednje funkcionalnosti:

o Prikaz osnovnih elementov kot so glava, noga, navigacijski menu

o Prikaz vrtov in tematskih sklopov
– Opis mediteranskih vrtov
– Zemljevid vrtov z uporabo Google Maps
– Opis tematskih sklopov mediteranskih vrtov

o Prikaz kataloga rastlin
– Predstavitev skozi opis, sliko, ikone
– QR koda, preko katere lahko končni uporabnik pride do opisa rastline

o Recepti jedi
– Seznam receptov
– Opis posameznega recepta in slika

o Možnost različnih statičnih vsebinskih strani
– Opis in predstavitev projekta
– Kontaktni podatki
– Seznam novic

o Večjezikovnost
– Spletna stran je zgrajena na način, da je možno vnesti prevode za več jezikov – SI, IT, EN, DE

o Odzivni dizajn (»Responsive«)
– Spletna stran se pravilno prikazuje na različnih napravah – namizni računalnik, tablični računalnik, mobilni telefon

o Spremljanje statistike obiskanosti (Google Analytics)

• Mobilna aplikacija omogoča naslednje funkcionalnosti:
o Osnovna navigacija
o Prikaz statične vsebine iz spletne strani (opis projekta)
o Pregled vrtov in tematskih sklopov vrtov
o Prikaz kataloga rastlin
o Prikaz receptov
o Skeniranje QR kode posameznih rastlin

• Sistem CMS omogoča naslednje funkcionalnosti:
o Različni nivoji uporabniških pravic (administrator, urednik vsebin)
o Nalaganje multimedijskih vsebin (slike, video, dokumenti) ki se lahko uporabijo v posameznih straneh ali dinamičnih vsebinah
o Urejanje statičnih strani (npr. opis projekta)
o Urejanje dinamičnih vsebin (npr. recepti)
o Upravljanje večjezikovnosti (upravljanje jezikov, prevajanje vsebin)

 

4. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:
• kontaktni podatki zaposlenih pri ponudniku, ki bodo odgovorni za izvajanje nalog
• predmet ponudbe
• cena
• veljavnost ponudbe

Skupna vrednost ponudbe ne sme preseči: 17.000,00 EUR (brez DDV).

 

5. Časovni okvir:

Izvajalec se obveže storitev izvesti najkasneje do 30. 9. 2019.

 

6. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo.

 

7. Merila za izbor:

Izvajalec storitev bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si zadržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

 

8. Rok za predložitev in način predložitve ponudbe:

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko: irena@live-green.si na naslov naročnika, najkasneje do 12. 10. 2018

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 1 delovnega dne po izboru, ki bo 15. 10. 2018. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Novak, irena@live-green.si
Škofije, 1.10.2018

 

2018 MEDS GARDEN_povabilo k oddaji ponudbe_za izdelavo aplikacije za mobilne telefone in spletno stran