POVABILO K ODDAJI PONUDBE

POVABILO K ODDAJI PONUDBE za izvedbo delavnice “VARSTVO ZELENJADNIC V VRTU”

1. Naročnik povabila: LIVE GREEN, z.o.o., Spodnje Škofije 11e, 6281 Škofije, na osnovi spodaj navedenih pogojev vabi zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo sledeče storitve:

2. Predmet povabila:

V okviru Interreg ITALIA –SLOVENIA projekta MEDS GAREDEN načrtujemo izvedbo delavnice “VARSTVO ZELENJADNIC V VRTU”. Delavnica bo potekala 8.4.2019 v Mediteranskem vrtu Purissima v Škofijah. Prosimo vas za ponudbo za pomoč pri organizaciji delavnice.

3. Ponudba naj zajema storitve:

  • pripravo vabila za delavnico v SI in IT jeziku,
  • organizacija predavatelja za delavnico, organizacija vodenega ogleda po Mediteranskem vrtu,
  • pošiljanje vabil potencialnim udeležencem,
  • prisotnost na dogodku v Škofijah,
  • pogostitev za udeležence delavnice, predvidoma 30 – 40 udeležencev.

 

4. Izhodišča za pripravo ponudbe

Iz ponudbe naj bodo razvidni naslednji podatki:

  • kontaktni podatki zaposlenih pri ponudniku, ki bodo odgovorni za izvajanje nalog
  • predmet ponudbe
  • cena
  • veljavnost ponudbe

Ocenjena vrednost ponudbe : 3.000,00 EUR (brez DDV).

5. Časovni okvir:

Izvajalec se obveže storitev izvesti 8.4.2019

6. Plačilni pogoji:

Naročnik se zavezuje, da bo izvršil plačilo za opravljeno storitev v skladu z zakonodajo.

7. Merila za izbor:

Izvajalec storitev bo izbran glede na najnižjo ponujeno ceno. Naročnik si zadržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb ne izbere nobenega izvajalca.

Ponudbe na predpisanem (priloženem) obrazcu se predložijo v pisni obliki po pošti (v primeru poštne dostave velja poštni žig), osebno oziroma elektronsko: irena@live-green.si na naslov naročnika, najkasneje do 12. 3. 2018.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 1 delovnega dne po izboru, ki bo 13. 3. 2018. Pritožbe v zvezi z izbirnim postopkom niso možne.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Irena Novak, irena@live-green.si.

Škofije, 4.3.2019